W ramach Projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” odbędzie się 1507 kursów zawodowych, w tym kursy kwalifikacyjne dla 1 027 osób oraz kompetencyjne dla 480 osób (kompetencje lub kwalifikacje uzyska min. 80% UP).
Kursy wraz z egzaminem – dofinansowane w 90% wartości danego kursu i egzaminu.
Wszystkie formy wsparcia realizowane w przedmiotowym Projekcie dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Dowiedz się więcej na temat projektu

Sprawdź !

Chcesz zostać Uczestnikiem\niczką projektu sprawdź czy spełniasz najważniejsze  warunki:

a) minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

b) minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim

c) kobiety – będą stanowiły 60,05 % grupy docelowej (905 osób).

(więcej informacji…)

Informacja !

Uczestnikiem/czką projektu  nie mogą być osoby :

a) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła działalność).

b) osoby w wieku powyżej 25 roku życia, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek: posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami2 lub są osobami w wieku powyżej 50 roku życia – w zakresie kursów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz kursów prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub uzyskania kwalifikacji cyfrowych.

(więcej informacji zajdziesz tutaj)

Kontakt:

Rekrutacja : 887 788 039, 887 788 041

Biuro Projektu:

Fundacja Stabilo (Partner)

ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń

email: kpckik@crse.org.pl

 

Siedziba Lidera Projektu:

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8:00-16:00

Skip to content